Hiệu ứng đốt mỡ sau tập

Hiệu Ứng Đốt Mỡ Sau Tập (Afterburn effect): Làm Thế Nào Để Đốt Cháy Nhiều Mỡ Hơn Ngay Cả Khi Ngừng Tập Luyện

Khi tập các bài tập cường độ cao, tốc độ trao đổi chất sẽ tăng lên. Khi bạn dừng lại, tốc độ trao đổi chất sẽ không trở về bình thường ngay lập tức. Chúng vẫn sẽ tăng trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó. Và sự tiêu thụ năng lượng bổ sung đó được gọi là hiệu ứng đốt mỡ sau tập. Vậy hiệu ứng đốt mỡ sau tập có lợi ích như thế nào đối với kết quả tập luyện?